Aanmelden

Aanmelden

We hebben al diverse aanmeldingen binnen. Zorg dat je daar ook bij bent en geef jouw droomappartement nu aan ons door via het aanmeldformulier.

Aanmelden

Voor dit project zullen een aantal OPEN HUIS momenten worden georganiseerd. Via deze website kun je als geïnteresseerde jouw gegevens achterlaten. Je ontvangt hierop een reactie van de makelaar en/of uitnodiging voor de OPEN HUIS middagen-/avonden.

Het is niet mogelijk om voorafgaand aan de OPEN HUIS momenten de appartementen te bezichtigen. In het geval er meerdere kandidaten voor een appartement zijn zal de verhuurder loting toepassen.

De appartementen worden verhuurd voor een periode van minimaal 12 maanden.

De woningen zijn direct te bewonen. De keuken en badkamer zijn compleet uitgerust en functioneel. De woningen zijn NIET voorzien van een afwerkvloer. De kosten voor het leggen van een afwerkvloer zijn voor rekening van de huurder.

Als u in aanmerking komt voor een appartement, zal er een financiële toetsing plaatsvinden. De inkomenseis die van toepassing is , is minimaal driemaal de huur aan bruto (gezamenlijk) inkomen. Tevens zal er een referentieonderzoek plaatsvinden door middel van de NVM Woontoets, als onderdeel van de selectieprocedure. Deze procedure neemt 5-10 werkdagen in beslag. De volgende documenten dient u hiervoor digitaal ter beschikking te stellen:

  • Kopie geldig legitimatiebewijs
  • kopie jaaropgave
  • Kopie afschrift van 3 recente salarisstortingen
  • Verhuurdersverklaring
  • Werkgeversverklaring

Voor zelfstandigen geldt bovendien:

  • Recent uittreksel Kamer van Koophandel
  • Accountantsverklaring
  • Jaarrekening
  • Prognose
  • Kopie bankafschrift zakelijk rekening

De huurprijs is exclusief nutsvoorzieningen (energie, water gas, lokale heffingen en servicekosten gebruiker.

Gegevens aanvragerInkomenGegevens partnerGezinssamenstelling

Aantal inwonende kinderen (+ leeftijd):

Huisdieren / muziekinstrument:

Reden waarom u wil verhuizen*:

CONTACT INFORMATIE